Wat is gestalttherapie?

......om weer in beweging te komen.

Volgens de gestaltbenadering ervaren mensen problemen, zodra het contact met hun omgeving verstoord is en ze dit niet zelf kunnen herstellen. In eerste instantie is het contact met zichzelf verstoord, omdat ze niet een juist beeld hebben van wie ze werkelijk zijn. Daardoor raakt automatisch ook het contact met de buitenwereld verstoord. Dit verkeerde beeld (overtuigingen) is vroeger ontstaan in contact met de omgeving. Dit kan weer hersteld worden door het inzien van de vergissingen die we als kind over onszelf en de ander gemaakt hebben.

Gestalttherapie heeft als doel mensen te begeleiden bij het 'worden wie ze zijn'. Dat geeft (zelf)vertrouwen, zodat ze in relatie met hun omgeving bij zichzelf kunnen blijven, zichzelf zichtbaar kunnen maken, zichzelf kunnen zijn.

Het is een vorm van psychotherapie waarbij de aandacht gericht is op wat er in het moment gebeurt: welke gedachten heeft de cliŽnt, welke gevoelens en wat is diens gedrag. Niet de verhalen krijgen de aandacht, maar wat er hier en nu ervaren wordt, waardoor verhalen ontstaan. Zo ontstaat er inzicht in de ervaringswereld van de cliŽnt, diens bewustzijn groeit, van daaruit kan men weer keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Men kan weer leven vanuit vrijheid in plaats vanuit verkramping.

"Het is veel moeilijker met een waan af te rekenen dan met een realiteit."
- Virginia Woolf