Samenwerken aan jezelf

Individuele therapie met je partner

Je eigen patronen, overtuigingen beïnvloeden het contact met anderen. De communicatie met de ander kan moeizaam verlopen, zodra je onbewust iets van jezelf projecteert op de ander. In de relatie met je partner kan dat regelmatig ervaren worden, omdat dit een belangrijk persoon is waarmee je intensief samenleeft. Als je partner ook reageert vanuit eigen 'verkrampingen', dan triggeren jullie elkaar. Jullie zijn als het ware elkaars spiegel en ervaren daardoor relatieproblemen. Het zijn echter jullie eigen mechanismen, die tussen elkaar ervaren worden (zie voor verdere uitleg 'Wat is gestalttherapie?'). Diezelfde spiegel kan ook positief gaan werken, zodra jullie inzien dat het iets over jezelf of de ander zegt. Die bewustwording kan ontstaan door de gezamenlijke gesprekken bij mij.

Mijn werkwijze 'Samenwerken aan jezelf', is net als individuele therapie, maar dan in aanwezigheid van de ander. Ik werk met ieder van jullie eigen, individuele patronen die de communicatie verstoren. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om geen relatietherapie aan te bieden, want daarbij staat de relatie centraal. Mijn ervaring is dat niet de relatie het probleem is, maar jullie overtuigingen. Het kan jullie eigen proces versnellen wanneer de ander als het ware 'mee kijkt'. Het woord 'samenwerken' staat hierbij dan ook symbolisch voor deze ondersteuning aan elkaar.

Het betekent praktisch dat ik de tijd en de kosten tussen jullie verdeel: allebei een factuur voor 45 minuten gestalttherapie. Gaandeweg het proces kan blijken dat de overtuigingen van de één hardnekkiger zijn dan die van de ander. De therapie kan dan individueel voortgezet worden, maar het kan ook nog steeds prettig en zinvol zijn als de ander wel mee komt.

"Hou zoveel van jezelf dat je niet een ander nodig hebt om van jou te houden"
- Youtube: 'how to love yourself (MUST SEE)' 6:51 min