Gestalttherapie voor wie?

Voor als u 'vast' zit.

Gestalttherapie is voor iedereen die een probleem ervaart waarbij men er zelf niet meer uit komt en wanneer ook de omgeving geen of onvoldoende steun kan geven. Professionele begeleiding, zoals Gestalttherapie kan dan goed zijn.

Bijvoorbeeld in geval van:

  • Opvoedingsproblemen
  • Relatieproblemen
  • Rouwverwerking
  • Eetproblemen
  • Zingevingvragen
  • Contactproblemen
  • Stress
  • Acceptatie van (chronische) ziekte of handicap
  • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
  • Down, lusteloos, angstig en/of gespannen

De duur van de therapie verschilt van persoon tot persoon en wordt samen bekeken en bepaald.

"De angst om fouten te maken berust op de verborgen veronderstelling dat we perfect kunnen zijn"
- G. Lambrechts